Konverzácie

Pre starších žiakov druhého stupňa základnej školy a študentov stredných škôl.

V týchto kurzoch sa dostane k slovu každý náš študent. Lektor rozpráva výlučne po anglicky a študenti majú možnosť precvičiť si získané vedomosti prostredníctvom role-play, interview či debát.

Nenásilne a v príjemnej atmosfére je študentom jednoducho vysvetlená gramatika. Dôraz však kladieme na jej precvičovanie a prehlbovanie slovnej zásoby v konverzáciách.

Študenti budú mať možnosť precvičiť si i testy, ktoré ich čakajú na prijímacích skúškach, FCE či iných skúškach z angličtiny.

Intenzita: 1 – 2 x týždenne

Cena: v závislosti od počtu študentov 9-20 eur/vyučovacia hodina = 50 min.