Online výučba

Aj my sme online. Možnosť individuálnych hodín alebo malých skupiniek z pohodlia domova je možná. Pre deti i dospelých, počas šk. roka či počas prázdnin.

V prípade zásahu vyššej moci prechádzame plynulo na výučbu online vo všetkých našich kurzoch.

Túto formu výučby využívajú študenti často na doučovanie do školy, kedy pripravujeme deti na testy v škole, pomôžeme urobiť domáce úlohy a pod.
Žiaci, ktorí nemajú problém s angličtinou v škole, využívajú túto formu napr. na konverzácie a prehĺbenie svojich vedomostí či ako prípravu na
prijímacie skúšky.
Dospelí využívajú túto pohodlnú formu vzdelávania taktiež. Od začiatočníkov po vysoko pokročilých – nastavíme hodiny podľa vašich potrieb, aby sme zabezpečili maximálny možný progres.

Intenzita: podľa dohody, zvyčajne 1-2 x týždenne

Čas výučby:
deti: podvečer, večer – pracovné dni
dospelí: ráno, dopoludnia – pracovné dni

Cena: 20 eur / vyučovacia hodina = 45 min