Teens

Kurzy pre žiakov druhého stupňa základnej školy a stredoškolákov.

Kurzy prebiehajú konverzačnou metódou. Gramatické javy sú vysvetľované jednoducho a precvičované zábavnými aktivitami. Na našich hodinách vás čaká množstvo aktivít zameraných na konverzáciu – role plays, diskusie, riešenia problémov, interview… Prelúskame sa zaujímavými článkami, rozoberieme si anglické piesne a vy získate pocit, že neexistuje nič jednoduchšie ako rozprávať po anglicky!

Možnosť náhrady vymeškaných hodín v rovnakých alebo podobných kurzoch!

Intenzita: 1 – 2 x týždenne

Cena: v závislosti od počtu študentov 9-20 eur/ vyučovacia hodina = 50 min.