Happy Kids 1,2 + novinka Happy Kids 3

Kurz pre deti od 3 do 7 rokov. Najveselší a najobľúbenejší kurz plný zábavy, hier a smiechu. Deti si zvykajú na existenciu iného ako materinského jazyka a sú povzbudzované k samostatnému prejavu. Hodiny sú vedené na 99% v cieľovom jazyku. Deti sa neučia izolované slovíčka, ale celé vety a už v tomto veku dokážu prerozprávať celý príbeh z učebnice, vypýtať si niečo v obchode a hlavne bez strachu reagovať na anglicky hovoriaceho človeka.

Hodina je 50 min. dlhá a je nastavená tak, aby dieťa udržalo pozornosť. Aktivity sa striedajú v 4-10 min. intervaloch (spievanie, čítanie, pohybová hra, pracovný list, dramatizácia príbehu atď).

Možnosť náhrady vymeškaných hodín v rovnakých alebo podobných kurzoch!

Zaradenie detí: V každej skupinke sú deti od troch do šiestich rokov (úroveň 3 deti od cca 5 do 7 rokov) a postupne prechádzajú úrovňami kurzu od 1-ky až po 3ku. Kurz Happy Kids 3 je vhodný i pre prvákov.

V kurze Happy Kids 1 a 2 využívame overené učebnice, ktoré nám ponúkajú krásne príbehy. Novinkou je kurz Happy Kids 3, ktorý plynulo nadväzuje na úroveň angličtiny úrovne dva ale využívame tu vlastné príbehy. Sme veľmi hrdí na vlastné pracovné listy, miniknihy atď, ktoré v tomto kurze deťom ponúkneme. Pri ich tvorbe sme vychádzali z našich skúseností a z viditeľnej potreby ponúknuť deťom podklady na vyučovanie na dostatočne vysokej úrovni angličtiny i napriek mladému veku žiačikov.

Intenzita: 1 x týždenne

Cena: 9 eur/ vyučovacia hodina + možnosť náhrady každej vymeškanej hodiny
(presnú kalkuláciu ceny kurzu podľa počtu plánovaných hodín uvidíte v prihláške po výbere termínu kurzu)