Detské tábory

Denný anglicko – zážitkový tábor 2024

Spojenie zábavy a angličtiny pre deti od 4 do 12 rokov. Do tábora sa môžu prihlásiť aj deti, ktoré nenavštevujú naše kurzy počas šk.roka. Znalosť angličtiny nie je podmienkou.


Program:

7:45 – 8:30 príchod detí

8:30 – 9:00 ranný kruh, oboznámenie detí s programom dňa, úvodná anglická rutina (riekanky, pohybové aktivity spojené s jazykom)

9:00 – 9:45 prvá hodina angličtiny zábavnou formou. Detí budú rozdelené min. do dvoch skupín podľa veku. Najmladšie deti budú mať hodiny vedené podobne ako v našich Happy Kids kurzoch. Naučia sa predstaviť, reagovať na základné otázky (počasie, deň, ako sa máme, čo máme radi, apod.), budeme hrať krátke príbehy a rozveselíme sa piesňami a pohybovými hrami kde si upevníme kľúčovú slovnú zásobu. Staršie deti budú mať každý deň tému na ktorú budú hrať role-plays doplnené taktiež o pohybové zábavné hry primerané veku.

9:45 – 10:15 prestávka na desiatu
10:15 – 11:00  druhá hodina angličtiny
11:30 – 12:00 
obed v reštaurácii
12:30-15:30 
popoludňajší program:

Záchranársky deň – kurz prvej pomoci pre deti v spolupráci s Červeným krížom

Kynologický deň – výcvik a práca so psom s profesionálnymi trénermi z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Hasičský deň – exkurzia na Hasičskú stanicu v Košiciach

Športový deň – miniolympiáda

Historický deň – detské potulky mestom so sprievodcom

16:00 odchod domov

V prípade nepriaznivého počasia meníme poradie aktivít vrámci týždňa, zamieňame popoludňajší s dopoludňajším programom alebo využijeme telocvičňu na športové hry vnútri.


Termíny a ceny:

1.-4. júl 2024 – 130 Eur
8.-12. júl 2024 – 160 Eur


V cene:

• 2 hodiny angličtiny každý deň,
• všetky učebné materiály a pomôcky,
• všetky poplatky za vstupné a vybrané atrakcie na popoludňajšie aktivity,
• obedy (polievka, druhé jedlo, nápoj),
• pitný režim,
• vecná odmena na záver tábora.

V cene nie je:

• Desiata


Ako sa prihlásiť:

Napíšte nám na anglictina@kidsacademy.sko ktorý termín máte záujem, obratom Vám zašleme prihlášku.

Tešíme sa na všetky deti a spoločné krásne zážitky!